Reklamı Geç

Kalp krizi nedir? nasıl oluşur?

Göğsünüzde aniden ortaya çıkan sızı ve sıkışma hissiyle başlayan kalp krizinde erken müdahale çok ehemmiyetli. Erken müdahale hem hayati tehlikenin eksiltilmesini hem de kalp adalesinin hasar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.

Kalp krizi nedir? nasıl oluşur?
Kalp krizi nedir? nasıl oluşur? admin
Bu içerik 274 kez okundu.

Kalp damarındaki plakların aniden yırtılması ve üzerine pıhtı oturması ile kalp damarı aniden tıkanabilir, neticede kalp adaleyi oksijensiz kalır. Oksijensiz kalan kalp adaleyi hücreleri bir vakit sonra can vermeye başlar. Bu sürece kalp krizi = miyokart infarktüsü ismi verilir. 

Kalp krizinin rehabilitasyonu vaka başladıktan sonraki ilk saatler içinde en tesirlidir. Bu sebeple kalp krizinden şüphelendiğimiz anda en kısa zamanda bir sıhhat kuruluşuna müracaat etmelisiniz. Süratli tanı ve rehabilitasyon ile krizi zararsız atlatmanız olasıdır. Bu açıdan kalp krizi bulgularını tanımak ehemmiyetlidir. 

Çoğu şahıs kalp krizi bulgularından emin olamaz, erkek ve bayan için ek çok görülen kalp krizi bulguları şunlardır:

Kalp krizi bulguları nelerdir?

Göğüs sızısı: Çoğu kalp krizi göğüs kafesinin ortasında sezilen bir sızıya neden olur. Şikayet genelde birkaç dakika devam ettir, gelip geçici şahsiyette olabilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, sızı olarak sezilebilir. Hazımsızlık, göğüste yanma gibi mide rahatsızlığı şikayetleri ile de karışacak biçimde oluşabilir.

Gövdenin üst kısmında sızı: Bir veya her iki kolda, sırtta, omuzlarda, boyunda, çenede ve midenin üst kısmında sızı ile de kalp krizi ortaya çıkabilir.

Soluk darlığı: Soluk darlığı kalp krizinin tek bulgusu olabilir veya sızıdan evvel yada sonra büyüyebilir. Dinlenmede ya da minimal hareketleri ile büyüyebilir.

Kalp krizinin öteki bulguları: 

Ani soğuk ter basması, 
Nedensiz ani bitkinlik saldırıları özellikle bayanlarda, 
Bulantı ve kusma, 
Ani baş dönmesi, 
Var olan şikayetlerin çoğalması ya da müddetinin uzaması.
Kalp krizleri yaygın öğrenilenin aksine her zaman ani ve şiddetli göğüs sızısı biçiminde oluşmaz. Bazı insanlar aşikar bir şikayet sezmeden de suskun olarak kalp krizi geçirebilirler özellikler şeker hastaları.

Kalp krizinin bulgularını öğrenmek, böyle bir gidişatla karşılaşan ferdin zaman kaybetmeden tıbbi bakıma erişebilmesini sağlıyor. Zira kalp krizinde erken müdahale çok ehemmiyetli. Erken müdahale hem hayati tehlikenin eksiltilmesini hem de kalp adalesinin hasar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.

Tanı Usulleri Neler? 
Kalp krizi tanısı doktor tarafından konulabiliyor. Bu tanı için en ehemmiyetli iki bilgi, hastanın yakınmaları ve EKG’sinin değerlendirilmesiyle sağlanıyor. EKG elektrokardiyografi belirtileri tipik olarak kalp kriziyle geçimliyse ve hastanın yakınmaları da kalp krizine uyuyorsa, tanı konuluyor ve şipşak rehabilitasyona başlanıyor. 

Bazı gidişatlarda EKG belirtileri aşikar olmayabiliyor. Bu vaziyette kalp adalesinin hasar görmesi neticeyi kanda yükselen bazı enzimler ölçülüyor. Bu kan testleri tanı koymada destekçi olsa da, ancak belli bir vakit geçtikten sonra yükselmesi gibi bir dezavantajı bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar ekokardiyografi ya da anjiyografitetkiklerini isteyebiliyor.

Kalp Krizi Rehabilitasyonu 
Kalp krizinin erken tanı ve rehabilitasyonu kalbin aldığı zararı eksiltiyor. Kesin kalp krizi tanısı konmadan evvel yalnızca kuşku halinde dahi muhtelif rehabilitasyonlar uygulanıyor. Bu uygulamalar sırası ile:

Kan pıhtılaşmasını yasaklamak için aspirin
Göğüs sızısını eksiltmek ve kan akımını iyileştirmek için Nitrogliserin
Oksijen rehabilitasyonu
Kalp krizi tanısı netleştirildikten sonra doktorlar kalp damarlarındaki tıkanıklığı açmak için süratlice rehabilitasyona başlayacaktır. Bu emelle uygulanabilecek iki rehabilitasyon usulü vardır;

Biri pıhtı eritici ilaçlar trombolitik rehabilitasyon, ikincisi de perkütan koroner teşebbüstür koroner anjiyografi ve anjiyoplasti.

Trombolitik rehabilitasyon: Damar içinde oluşmuş olan pıhtıyı eritmeye müteveccih damar yolu ile pıhtı eritici ilaçları uygulanması usulüdür. Bu ilaç rehabilitasyonu kalp krizinden sonraki ilk 6 saat içinde tesirlidir, tanı konar konmaz uygulanmalıdır.

İlaçların ciddi kanama yapıcı yan tesirleri olduğundan koroner anjiyografi ihtimalleri olmayan bölgelerde yaşayan hudutlu hasta grubunda seçim edilmektedir.

Perkütan koroner teşebbüsler: Tıkanmış veya daralmış olan damarları açmaya yarayan cerrahi olmayan bir usuldür. 

Kol veya kasık damarının içinden ince, plastik, ucunda balon bulunan, bir tüpün kateter damar içinde ilerletilmesi ve darlık seviyesine gelindiğinde balonun şişirilerek damardaki plak ve pıhtının damar duvarına yapıştırılması suretiyle tıkalı olan damarların açıldığı bir usuldür. Bu müdahale sonunda kan damarındaki kanın akımı sağlanmaktadır. 

Operasyon sırasında darlık yerinin seneler süresince sarih biçimde kalmasını sağlayan “stent” ismi verilen kafes eşi yapılar yerleştirilmektedir.

Kalp krizinin öteki rehabilitasyonları ilaçlar ve sıhhatli hayat stilinin yerleştirilmesidir.

İlaçlar: Kalp krizi sonrası hekiminiz alttaki ilaçlardan bir veya birkaçını aralıksız olarak kullanmanızı isteyebilir.

ADE inhibitörleri: ADE inhibitörleri kan tazyikini düşüren ve kalp adaleyi üzerindeki baskıyı eksilten ilaçlardır. Kalp adalesinin kriz sonrası zayıflamasını önlemek gibi ek yararları da vardır.

Kan sulandırıcı ilaçlar: Pıhtılaşma hücrelerinin birleşerek istenmeyen pıhtı yaradılışını yasaklayan ilaçlardır. Ek olarak stent içinin pıhtı ile tıkanmasını da yasaklamaları sebebiyle stent sonrası ez az 1 sene vakit ile kullanılmaları gerekmektedir.

Beta blokerler: Beta bloker ilaçlar kalbinizin iş yükünü eksiltir. Ek olarak göğüs sızısını yasaklamak ve yeni bir kalp krizini önlemek emeli ile de kullanılır. Ritim bozukluğunun rehabilitasyonunda da kullanılmaktadır.

Kolesterol düşürücü ilaçları statinler: Statinler kan kolesterolünüzü düşürür veya hakimiyet eder. Kan kolesterol seviyenizi düşürerek yeni bir kalp krizi veya inme atağını yasaklayabilirsiniz.

Kalp ritmini hakimiyet eden ek ritim tertip edici ilaçlar, endişe seviyenizi eksiltmek için antidepresanlar veya idrar sökücü ilaçlar da verilebilir. İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği biçimde kullanmalı ve hekiminiz söylemedikçe rehabilitasyonu vazgeçmemelisiniz.

Öteki rehabilitasyonlar: Kalp krizini rehabilitasyon etmek için koroner atardamar bypass grefti işlemi de yapılabilmektedir. Koroner bypass sırasında tıkalı olan damarınızı açmak için hekiminiz aracılığı ile tıkalı olan bölgeye kan götürmesi hedeflenir.

Hayat stili farklılığı: En az ilaçlar ve uygulanan stent operasyonları kadar ehemmiyetli bir mevzu da kalp krizi geçiren insanların sıhhatli bir hayat stilini özümsemeleridir. Bu emelle sigaranın vazgeçilmesi, kumpaslı egzersiz yapılması, sıhhatli beslenme, ideal kilonun korunması, stres yönetimi öneriliyor. Bu hayat stili farklılıkları kalp krizinin yinelemesini önlemede hayati ehemmiyet taşıyor.

Acil Rehabilitasyonun Yaşami Ehemmiyeti Var
Kalp krizi tanısı konulduktan sonra acil rehabilitasyona başlanması gerekiyor. Bu rehabilitasyonun iki emeli var: Kalp krizi sebebiyle hayat kaybını yasaklamak ve kalp adalesinin hasar görmesini önlemek. 

Kalp krizi sebebiyle olan vefatların en büyük sebebi, ölümcül kalp ritim bozuklukları. Bunlar kalp krizinin ilk saatlerinde daha çok görülüyor. Bu sebeple kalp krizi tanısı alan hastanın koroner yoğun bakım birimine uyuyuşu yapılıyor. Burada kalp işlevleri aygıtlarla aralıksız izleniyor ve muhtemel bir kumpassızlığa hemen müdahale edilebiliyor.

Kalp krizi rehabilitasyonunda öteki ehemmiyetli emel, tıkanan damarın açılarak kalp adalesinin hasar görmesini yasaklamak. Şayet kalp krizinin ilk 1 saati içerisinde damar açıcı rehabilitasyon uygulanabilirse, kalp adalesinin hasar görmesi büyük miktarda yasaklanıyor. Bu sebeple rehabilitasyonda ilk 60 dakika “altın saat” olarak adlandırılıyor.

Damar daha uzun vakit tıkalı kalırsa, kalp adaleyi geri dönüşsüz biçimde zarar görüyor ve hasta kalp krizini atlatsa dahi uzun yarıyılda kalp yetmezliğigelişebiliyor. Bu ise uzun yarıyıllı sağ kalım ve yaşam niteliği için çok negatif bir etmen.

Sağlık Kurumu Sonrası Bakım Çok Ehemmiyetli
Kalp krizi sonrası bakım ve rehabilitasyon çok ehemmiyetli. İkinci bir kriz her zaman çok daha büyük tehlike taşıyor. Bu sebeple hasta taburcu olmadan evvel ayrıntılı bir tehlike değerlendirmesi yapılıyor. Kalp krizine yol açan etkenlerin tümü gözden geçiriliyor ve bunları ortadan kaldırmaya müteveccih teşebbüs tasarlanıyor. 

Bu bakımda, hayat stili farklılıkları, rehabilitasyon, perhiz danışmanlığı ve ilaç rehabilitasyonlarının yer alması gerekiyor. Bu düzeyde hastanın doktoruyla yakın iletişimini kesmemesi, eğitim sürecini aksatmaması ve rehabilitasyonunun bir parçası olması gerekiyor. 

Kalp krizine yol açan faktörlerle yeterince çaba edilmezse, kalp krizinin yineleme ihtimali yüksek. Sigaranın vazgeçilmesi, kumpaslı ve hakimiyetli şekilde egzersizlerin yapılması, uygun perhiz ile ideal kiloya erişilmesi, yüksek tansiyon, diyabet hastalığı, kan yağları yüksekliğinin rehabilitasyon edilmesi büyük ehemmiyet taşıyor.

Ayrıca verilen ilaç rehabilitasyonlarına geçim sağlanması ve aksatılmaması da uzun yarıyıl sağ kalımı ve hayat niteliğini pozitif etkiliyor.

Tehlike Etmenleri Neler?
Kalp krizi tehlikesini artıran 2 ehemmiyetli tehlike etmeni var: Bunlardan birincisi “değiştirilemeyen tehlikeler” olarak adlandırılıyor. Genetik etkenler, yaş, erkek olmak, bu ilk gruba giriyor. Ailesinde erken yaşta kalp krizi hikayesi olanlar ve erkekler, kalp krizi için daha büyük bir tehlike altında. Tehlikeleri yaşla beraber çoğalıyor. 

İkinci tehlike etkenlerine ise "değiştirilemeyen tehlikeler"ismi veriliyor. Bu tehlike etkenlerini eksiltmek bireyin mücadelelerine bağlı. 

Değiştirilebilen tehlikeler şunlar:

Sigara kullanımı, 
Yüksek kan tazyiki hipertansiyon, 
Diyabet hastalığı, 
Kan yağlarının yüksek olması
Yüksek beden ağırlığı başka bir deyişle obezite. 
Ancak bu tehlike etkenlerinin tamamına sahip biri, had safhada kalp krizi tehlikesini de birliktesi taşıyor. Bu sebeplerle kalp krizi geçirme tehlikesini evvelden bilmek oldukça ehemmiyetli. 

Kalp krizi tehlikeyi cemiyetteki bazı fertlerde daha yüksek oranda görülüyor. Bu sebeple, tüm fertlerin tehlike tahliline tabi yakalanarak yüksek tehlikeli olanların tanımlanması ve tehlike eksiltici temkinlerin uygulanması yaşam kurtarıcı olabiliyor.

kan sulandırıcılar kolestrol ilacları kalp krizi bulguları Kalp Krizi Nedir Belirtileri Nelerdir? Kalp krizi Kalp kası miyokart İnfarktüsü beta blokerler Göğüs ağrısı nefes darlığı EKG Trombolitik tedavi Perkütan
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Diş sağlığı için
Diş sağlığı için
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı