Reklamı Geç

Otizm Nedir

Son zamanlarda sosyal projelerde dikkat sürüklemeye çalışılan, topluma kazandırılması için sosyal etkinliklere katılmaları sağlanan otizmli çocukların bu gidişatı çoğunlukla doğuştan gelmektedir. Otizmi bütün olarak nitelendirmek gerekirse, irtibat ve sosyal becerilerin oluşmasına mani olan gelişim bozukluğudur. Beynin yapısını etkileyen asap sistemi problemlerinden alana geldiği korunulmaktadır. Otizmin bulguları birbirinden değişiklik gösterebilmektedir. Ancak çoğunlukla surat ifadelerinin gelişiminde, laflı bağlantının sağlanmasında yaşanan problemler bu vaziyetin bulgularındandır. Aynı zamanda dost etrafı ya da akranlarıyla diyalog kuramama, alaka paylaşımını becerememe, empati kurmakta güçlük sürükleme gibi vaziyetler de otizmli çocukların yaşadığı öteki problemlerdendir.

Otizm Nedir
Otizm Nedir admin
Bu içerik 356 kez okundu.

Otizme neden olan faktörlerin bütün olarak tespit etilememesi ile beraber genetik olabileceği düşünülmektedir. Bütün olarak sebebi henüz tespit etilemediği için bu alanda bir hayli çalışma yapılmaktadır. Günümüzde görülen en yaygın nörolojik bozukluklardan bir tanesidir. otizmli çocukların erken zamanda fark edilmesi, topluma kazandırılması açısından oldukça ehemmiyetlidir. Sosyal etkinliklerin yapılmasına takviyeci olmak ve cemiyetten dışlanmamaları için ebeveynlerin oldukça duyarlı ve alakalı davranmaları gerekmektedir.
Otizm veya otizm spektrum bozukluğu, bir bireyin yineleyen tavırsal kalıplar oluşturmasına neden olur ve genellikle öteki insanlarla olan sosyal etkileşimini bozar.
Hekimler, Amerikan Otizm Birliği'ne göre, bulguların 3 yaşından evvel ortaya çıkabileceği gidişatlarda çocuklukta otizm spektrum bozukluğunu ASD teşhis eder.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Hakimiyet ve İhtiyata Merkezleri CDC 59 çocuğun 1'inde ASD olduğunu göstermektedir.

"Spektrum" terimi, ASD içindeki çok muhtelif semptom ve şiddeti ifade eder. Hastalığı olan bazı insanlar sosyal meseleleri zayıflatır, kimileri ise daha bağımsız çalışabilir.

Otizm nedir?

ASD'li bir çocuk rutinindeki kırılmalar sebebiyle zahmetli olabilir.
ASD, bir ekip nörogelişimsel şartlardan mesul olan bir terimdir.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Akılsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı DSM-V olarak öğrenilen tanı rehberlerinin en yeni baskısında, ASD kategorisine şu bozuklukları ilave ettiler:

Asperger Belirtiyi
*çocukluk çağı ufalayıcı bozukluğu,
*aksi belirtilmemiş yaygın gelişimsel bozukluklar,
*Değişik ASD tipleri ortaya çıksa da, gidişatı olan insanlar arasındaki ortak tecrübeler, sosyal gidişatlarda bozulma ve yineleyen tutumların özümsenmesini içerir.

Otizmi olan bazı çocuklar doğumdan itibaren semptomlar gösterebilirken, öbürleri ihtiyarladıkça daha keskin işaretler geliştirebilir.

Otizm aynı zamanda sara ve yumrulu skleroz kompleksi gibi öteki tıbbi gidişatlarla da irtibatlıdır. Milli Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'ne NINDS göre, ASD'li şahısların yüzde 20 ila 30'unun çocukluğuna eriştiği zaman sara geliştirdiği hipotez ediliyor.

Otizm beyinde neye benziyor?
Özellikleri ve bulguları
ASD, alttakiler dahil olmak üzere bir bireyin sosyal etkileşimi ve bağlantıyı üzerinde bir hayli tesire sahip olabilir:
Robot eşi bir ton kullanmak gibi olağandışı konuşma kumpaslarının özümsenmesi başkalarıyla göz temasından sakınmak,
Ebeveynlere bebek olarak patavatsızlık yapmamak adlarına yanıt vermemek,
Konuşma maharetlerinin geç gelişimi sohbeti sürdürmekte güçlük sürüklüyor sıkça yineleyen ifadeler duyguları kavramada ve kendi ifadelerini ifade etmede keskin güçlük
Bağlantının bozulmasına ek olarak, otizmi olan bir birey de yineleyen veya olağandışı tavırlar gösterebilir.

Bunlara misaller:

Araba, tren tarifeleri veya uçaklar gibi onları harcayacak gibi görünen bir mevzuya yatırım yapmak,
oyuncak ya da konut eşyası gibi nesnelerle meşgul olma,
sallanan yan yana gibi yinelenen hareketlerle meşgul olma,
oyuncaklar veya nesneleri sıraya koymak veya tertip etmek,
Otizmi olan her 10 şahıstan 1'inde savant belirtiyi bulguları görülür, ancak bu gidişat öteki gelişimsel şartları veya asap sistemi yaralanmaları olan şahıslarda da olabilir.

Savant belirtiyi, bir şahıs bir müzik aleti çalmak, yüksek süratte fazla karışık toplamlar hesaplamak, aynı anda bir kitabın iki sayfasını aynı anda okumak veya çok ölçüde bilgiyi ezberlemek gibi belirli bir alanda mucizevi yetenekler gösterdiğinde ortaya çıkar.

Otizmi olan insanlar rutin olarak büyürler ve emin tutumların ve yerlerin neticelerini hipotez etme hüneri kazanırlar. Rutin bir kırılma veya yüksek, fazla uyarıcı civarlara maruz kalma, ASD'li bir şahsı sıkıldırabilir; bu da hiddet, hayal kırıklığı, yeis veya yeis patlamalarına neden olabilir.

Emin bir test otizmi teşhis edemez. Bunun yerine, hekimler ebeveyn tavır raporları, gözlem ve öteki şartları ekarte ederek tanı koyarlar.

Misalin, bir çocuğun tanı konmamış duyma kaybı varsa , semptomlar otizme eş olabilir.

Nedenler
Otizmin sebepleri şu anda öğrenilmemektedir, ancak nasıl büyüdüğünü bilmek için ehemmiyetli rakamda çalışma yürütülmektedir.

Analistler, ASD ile iletişimi olduğu görünen birkaç gen belirlemişlerdir. Bazen, bu genler kendiliğinden değişinimle ortaya çıkar. Öteki gidişatlarda, insanlar onları devralabilir.

İkizlerin çalışmalarında otizm genellikle ikizler arasında eforlu bir korelasyona sahiptir. Misalin, şayet bir ikizin otizmi varsa, ötekisinin NINDS'e göre zamanın yüzde 36 ila 95'i arasında bir varsayımı olması mümkündür.

Otizmi olan şahıslar, konuşmalarını ve tutumlarını etkileyen beyinlerinin kilit alanlarında da farklılık yapabilirler. Etrafsal etmenler de, hekimler henüz bir iletişimi onaylamamasına karşın, ASD'nin büyümesinde rol oynayabilir.

Ancak, analistler ebeveynlik uygulamaları gibi bazı dedikodu nedenlerin otizme yol açmadığını öğreniyorlar.

Aşılar otizme neden olur mu?
Otizmi çevreleyen bir başka yaygın hata, kızamık , kabakulak ve kızamıkçık MMR gibi aşıları almanın otizme katkıda bulunabileceğidir.

Bununla beraber, CDC aşılar ile otizm arasında öğrenilen bir iletişim olmadığını bildirmektedir.

Aşılar ve otizm arasında iletişim yok
Aşılar ve otizm arasında bir iletişim yoktur.
Bir 2013 çalışması , hastalıklarla savaşan antikorların imalini tetikleyen antijenlerin veya maddelerin rakamının ASD'si olan ve olmayan çocuklarda aynı olduğunu doğruladı.

Bazı insanlar cıva kapsayan ve emin aşılarda bulunan gözetici bir madde olan thimerosal'ın otizmle iletişimi olduğunu iddia ediyor. Ancak, 2003'ten bu yana en az dokuz değişik çalışma , bu iddiaya karşı çıkan ispatlar sağlamıştır.

Lancet günlüğü, aşılar ve otizmin çevresindeki münazarayı tetikleyen ve 12 sene sonra bilgi kurcalama ispatlarının ispatlanmasından sonra geri sürükleyen ilk yazıyı yayınladı ve araştırma dolandırıcılığı netleşti. İdare uzuvları, yazarı Andrew Wakefield'ı kimlik bilgilerinden ve uygulama izninden çıkardı.

Rehabilitasyon
Hastalığı olan herkes değişik bir biçimde sunduğu için otizm için tek tip bir rehabilitasyon yoktur.

Genellikle otizme eşlik eden sıhhat meselelerini idaremek için terapiler ve taktikler mevcuttur. Bu mevzular sara, bunalım , obsesif-kompulsif bozukluk OKB ve uyku bozuklukları olabilir.

Bu rehabilitasyonların tümü ASD'li tüm insanlar için tesirli olmayacak olsa da, insanların başa çıkmasına takviyeci olabilecek düşünülecek bir hayli alternatif vardır. Otizm uzmanları veya psikologlar bir şahsı otizm sunumlarını yansıtan bir rehabilitasyona yönlendirebilir.

Müdahaleler
Bereketli olabilecek rehabilitasyon müdahaleleri arasında:

Uygulamalı Tavır İncelemeyi ABA:

ABA'da, ilk başta bir hoca ASD'li bir bireyin özel tutumlarını bilmeye çalışır. Ayrıca, etraflarının bu tavır üzerindeki tesirlerini ve bireyin nasıl bildiğini öğrenmek isteyeceklerdir. ABA, heves edilen tutumları artırmayı ve pozitif destek kullanarak hasarlı veya izole etici olanları eksiltmeyi amaçlamaktadır.

ABA irtibat, hafıza, odak ve akademik performansın geliştirilmesine takviyeci olabilir. Mevcut tutumları inceleme ederek ve adım adım yeni eylemler öğreterek, bir eğitmen hem ASD'li bir şahsa hem de çevresindekilere takviye için vasıtalar sağlayabilir.

Erken Başlangıç ​​Denver Modeli ESDM:

Bu cins tavırsal terapi reyin sırasında ortaya çıkar ve 1 ila 4 yaş arasındaki çocuklara dayanak eder.

Bir psikolog, tavır uzmanı veya iş terapisti, otizmli bir çocuğun cümbüş duygusuyla pozitif ilişkiler kurmasına takviyeci olmak için ortak etkinlikler kullanır. Ebeveynler daha sonra konutta rehabilitasyona devam edebilir.

ESDM irtibat hünerlerini ve öğrenişsel marifetleri yardımlar.

Floortime: Bu, ebeveynleri reyin alanında çocuklara katılarak ve ilişkiler kurmayı içerir. ABA rehabilitasyonları, rehabilitasyonu desteklemek için floorti kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Ebeveynler çocukların oyuna liderlik etmesine ve çocuğun eforlu yanlarının büyümesine izin verir.

Bu angajman sayesinde, ASD'li bir çocuk iki güzergahlı ve karışık irtibat, duygusal düşünce ve samimiyet bilir. Ayrıca, kendilerini tertip etmeyi ve etraflarıyla ilişki kurmaya liderlik etmeyi de bilirler.

Mesleksel terapi OT:

Bu, otizmi olan bir bireyin günlük hayat için hünerlerini geliştirmesine ve bağımsızlığını bilmesine takviyeci olur.

Bu marifetler, takviyesiz giyinmeyi, tımar etmeyi ve hijyeni ve iyi motor becerilerini kapsar. ASD'li şahıslar bu maharetleri genellikle 30 ila 60 dakika uzunluğunda olan terapi seansları dışında uygularlar.

Pivotal yanıt rehabilitasyonu PRT:

Bu rehabilitasyon, ASD'li çocuklarda motivasyonu ve motivasyon ipuçlarına yanıt verebilme hünerini desteklemeyi kastetmektedir. Natürel destek üzerine yoğunlaşan reyin tabanlı bir terapidir.

Otizme müteveccih bir hayli terapi, bakıcılara ve hocalara takviye sağlamada dayanak çevresinde döner.
Misalin, bir çocuk oyuncak araba ister ve uygun biçimde sorarsa, şeker gibi ilgisiz bir mükâfat değil, oyuncak araba alır. Bu aynı zamanda ASD'li çocukları sosyal etkileşime başlamalarının yanı gizeme sadece onlara yanıt vermeye teşvik etmektedir.

İlişki geliştirme müdahalesi RDI:

Bu rehabilitasyon, otizmli insanlarda hayat niteliğini iyileştirmeye takviyeci olmak için dinç düşüncenin ehemmiyeti veya düşünce ve süreç vaziyetlerini elastik bir biçimde uyarlama beceriyi çevresinde döner.

RDI'nin odağı, başkalarının bakış açılarını kavramayı, başkalaşımı işlemeyi ve görme ve ses gibi muhtelif kaynaklardan gelen bilgileri kasvet yaşamadan almayı içerir.

Konuşma terapisi:
Bu, otizmli şahısların yaşayabileceği irtibattaki güçlüklerin ele alınmasına takviyeci olur.

Dayanak, duyguları surat ifadeleriyle eşleştirmek, beden dilini nasıl açıklayacağınızı bilmek ve suallere yanıt vermek olabilir. Bir konuşma terapisti, ses tonunun nüanslarını öğretmeye çalışabilir ve ferde konuşmalarını ve sarihliklerini kuvvetlendirme mevzusunda takviyeci olabilir.

TEACCH:
Bu program, otizmli çocukların gereksinimlerini sınıf civarına entegre etmeye, görsel bilmeye ve ortaya çıkabilecek dikkat ve irtibat zorluklarına destekledimeye vurgu yapmaya takviyeci olur.

Özel eğitim sağlayıcılar ve sosyal hizmet uzmanlarının yanı gizeme psikologlar ve konuşma terapistleri gibi başka rehabilitasyonlar sunan tıp uzmanları da bu sistemi ASD'li çocukları desteklemek için kullanabilir.

Sözel tavır terapisi VBT: Bu ASD'li bir çocuğun dilini ve anlamını birbirine bağlamasına takviyeci olur. VBT uygulayıcıları sözcüklere değil, onları kullanma nedenlerine odaklanır.

İlaçlar
Bir hekim ASD'li bir çocuk veya erişkin için ilaç verirse, genellikle nöbetler, bunalım veya rahatsız uyku ile ilgilenmeye çalışırlar.

Yeniden, ilaçlar, gidişata göre otizmli bir şahıs için uygun olabilir veya olmayabilir.

Emin bir bulgu kümesi için hangi alternatiflerin en iyisi olacağına dair takviyeci olabilecek bir dayanak için buraya tıklayın.

Başa çıkma taktikleri ve maharetleri
ASD'li çocuklar genellikle vaziyetin izole edici tesirlerini işlemelerine takviyeci olan bir dizi tavır geliştirir.

Bu tavırlar, çocuğun kendilerini bunaltıcı olabilecek uyarıcılardan gözetmeleri ve hissi çoğaldırmak için duyusal girdileri artırma teşebbüsleridir. Ayrıca bu tutumları günlük hayatlarına bir seviye veya organizasyon ya da anlam getirmek için uygulayabilirler.

Otizmle alakalı tüm başa çıkma taktikleri hasarlı olmasa da, kimileri sosyal etkileşimi yasaklayabilir ve yalıtım ve kasvete yol açabilir.

Bu tavırlar şunları içerir:

Kendilerini izole etmek ve başkalarıyla temastan sakınmak
Oynarken ve gün süresince öğrenilen hadiselere sabrederken yineleyen kalıplar
kendileriyle konuşmak, mırıldanmak veya ıslık çalmak
seçim edilen nesnelere son derece bağlı olma
Belirli tecrübeleri fazla derecede araştırmayı veya bunlardan sakınmayı seçme
Potansiyel olarak tecrit edici tutumları idaremedeki ehemmiyetli etken, bu tavırlardan bırakmak değil, bir çocuğun otizm yoluyla yolculuğunu basitleştirecek başka başa çıkma taktikleri ilave etmektir,
dayanak aramak
dili daha net kullanmak
hafifletici ve mola vermek
gereksinimlerini netleştirmek
duyusal girdilerin idarenmesi
Alttakiler bunu muvaffak olmanın tesirli yollarıdır:

Konuşma işlemenin ASD'li bir çocukla konuşurken gecikme ve muhasebeleştirilebileceğini anlama.

Hengameyi, hareketi ve yakındaki nesnelerin varlığını, çocuğun kendisine bilgi sunarken konsantre olmasına takviyeci olmak için kısıtlanması.
Çocuğa "İlk evvel bunu, sonra ..." veya "Hazırlanın ... hazırlanın ... gidin!" Gibi siparişe dayalı ipuçları vererek aktiflikleri yapılandırmasına takviyeci olun
ASD'li çocuğun önünde uygun erişkin sosyalleşmesinin gösterilmesi.
Öteki çocukların çevresinde güvenlik hissini çoğaldırmak için puf gibi görsel işaretleyicileri kullanarak bir reyin alanını net bir biçimde belirlemek.
Hadiseler hakkındaki bilgilerin, rutin faaliyetler ve rutinin dışında kalan ve kasvete neden olabilecek gidişatlar açısından sarih ve görünür olmasını sağlamak.
Reyin süresince bu başa çıkma taktiklerini sınamak ve uygulamak.
Değişik insanlar ASD'yi muhtelif ebatlarda ve bir dizi tavırla tecrübelemektedir. Bununla beraber, bu taktikler ve marifetler koşullu olarak herkes için mevcut taşıtları çoğaldırmaya ve hayat niteliklerini çoğaldırmaya takviyeci olabilir.

Araştırma
Otizmin rehabilitasyonu yoktur. Ancak, analistler sebeplerinden potansiyel rehabilitasyonlara kadar vaziyetin hemen hemen her doğrultusunu araştırmaktadır.

ASD'li bazı insanlarda, ilaçlar ve tavırsal sıhhat müdahaleleri, bir bireyin erişkinlikte bağımsız çalışabilmesi için vaziyetin tesirlerini artırabilir.

Öbürleri için, sara gibi semptomlar ve beraber varolan gidişatlar daha fazla rehabilitasyon ve dayanak gerektirebilir.

 

Otizm Otizm Tedavisi Otizm nedir Otizm hastalığı çocuklarda otizm otizm'li çocuklar
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Diş sağlığı için
Diş sağlığı için
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı