Reklamı Geç

Kanser-Lenfoma

Hekimler lenfomaya neyin neden olduğu mevzusunda emin değildir. Lenfoma, lenfositlerde T hücreleri veya B hücreleri başlayan kanser cinsidir. Bunlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan hastalıklarla gayret eden beyaz kan hücreleridir. Lenfomada, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve bedenin diğer uzuvlarında anormal rakamda lenfosit oluşur.

Kanser-Lenfoma
Kanser-Lenfoma admin
Bu içerik 202 kez okundu.

Lenfoma bedenin mikroplarla savaşma ağı olan lenfatik sistemin kanseridir.

Lenfatik sistem lenf nodlarını lenf bezlerini, dalağı, timus bezini ve kemik iliğine içerir. Lenfoma tüm bunları ve bedendeki diğer uzuvları etkileyebilir.
Lenf kanseri cinsleri nelerdir?

Lenfomanın bir hayli cinsi vardır. Temel kategorileri şunlardır:

Hodgkin lenfoma
Hodgkin dışı lenfoma
Hangi rehabilitasyonun sizin için en iyi alternatif olduğu lenfomanın cinsine ve şiddetine bağlıdır. Lenf Kanseri Rehabilitasyonu kemoterapi, immünoterapi ilaçları, ışınım rehabilitasyonu veya kemik iliği naklini içerebilir.

Lenf kanseri çeşitleri nelerdir?
Kronik lenfositik lösemi
Kutanöz B hücreli
Kutanöz T-hücreli
Hodgkin Hodgkin hastalığı
Hodgkin dışı
Waldenström makroglobulinemisi
Lenf kanseri bulguları nelerdir?
Lenfomanın işaret ve bulguları alttakileri içerir:

Bedenin rastgele bir noktasında oluşabilen ancak sıklıkla boyun, koltuk altı veya kasıkta görülen gelişmiş lenf düğümleri
Halsizlik
Ateş
Gece terlemeleri
Soluk darlığı
Kilo kaybı
Lenf kanseri sebepleri nelerdir?
Hekimler lenfomaya neyin neden olduğu mevzusunda emin değildir.

Lenfoma, lenfosit olarak adlandırılan hastalıklarla savaşan bir lökositin genetik kodunda bir değişinim geliştirmesi ile ortaya çıkar.  Bu değişinim hücreye süratli biçimde artmasını söyleyerek artmaya devam eden bir hayli hastalıklı lenfosite yol açar.

Değişinimler diğer hücreler can verirken bu hücrelerin yaşamaya devam etmesini de sağlar.  Bu, çok fazla rakamda hastalıklı ve tesirsiz lenfositin lenf düğümlerinizde bulunmasına ve lenf nodlarının şişmesine neden olur.
Lenf kanseri tehlike etmenleri nelerdir?

Lenfoma tehlikesini artıran etmenler alttakileri içerir:

İleri yaş. İhtiyarlamayla birlikte tehlikeniz çoğalır, ancak bu hastalık her yaşta ortaya çıkabilir. Bazı cinsler genç yetişkinlerde daha yaygındır.
Erkek cinsiyet. Lenfoma erkeklerde bayanlara kıyasla daha sık görülür.
Bozuk bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi hastalığı olan şahıslarda veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlarda daha sık görülür.
Belirli enfeksiyonların büyümesi. Epstein-Barr virüsü ve Helikobakter pilori enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlar lenfoma tehlikesinin çoğalmasıyla ilişkilidir.
Kronik lenfositik lösemi

Genel Bakış

Kronik lenfositik lösemi KLL kan ve kemik iliğinde –kan hücrelerinin yapıldığı, kemiklerin içinde bulunan süngersi doku- oluşan bir kanserdir.

Kronik lenfositik lösemideki “kronik” terimi tipik olarak diğer lösemi cinslerinden daha yavaş ilerlediği reelinden ileri gelmektedir. Kronik lenfositik lösemideki “lenfositik” terimi hastalıktan etkilenen hücrelerden – bedeninizin enfeksiyonla savaşmasına dayanakçı olan lenfosit ismi verilen bir grup lökosit hücresi- kazanç.

Kronik lenfositik lösemi en yaygın biçimde yaşlı yetişkinleri tesirler. Bu hastalığın hakimiyet altına alınmasına dayanakçı olacak rehabilitasyonlar bulunmaktadır.

Kronik Lenfositik Lösemi Belirtileri:

Kronik lenfositik lösemisi bulunan bir hayli şahıs erken safhada hiçbir bulgu göstermez. İşaret ve bulgu geliştiren fertler alttakileri yaşayabilirler:

Genişlemiş, ancak sızısız lenf nodları
Halsizlik
Ateş
Genişlemiş dalağın neden olabileceği karnın sol üst bölgesinde sızı
Gece terlemeleri
Kilo kaybı
Sık enfeksiyon

Kronik Lenfositik Lösemi Sebepleri:

Hekimler, kronik lenfositik lösemiye neden olan süreci başlatan faktörlerden emin değillerdir. Hekimler, kan üreten hücrelerin Deoksirübo Nükleik Asit’sında bir genetik değişinime yol açan bir şeylerin alana geldiğini bilmektedirler. Bu değişinim kan hücrelerinin anormal, tesirsiz lenfositler – bedenin enfeksiyonla savaşmasına dayanakçı olan bir beyaz kan hücresi cinsi- üretmesine neden olur.

Bu anormal lenfositler, tesirsiz olmalarının ötesinde, bayağı lenfositlerin can vermesinden sonra yaşamaya ve artmaya devam ederler. Bu anormal lenfositler kanda ve muhakkak uzuvlarda birikerek karmaşıklıklara yol açarlar. Sıhhatli hücreleri kemik iliğinin dışına itebilirler ve bayağı kan hücresi imalini etkileyebilirler.

Hekimler ve tahlilciler kronik lenfositik lösemiye neden olan kesin mekanizmayı kavramaya çalışmaktadırlar.
Lenf kanseri tehlike etmenleri nelerdir?
Kronik lenfositik lösemi tehlikenizi artırabilecek etmenler alttakileri içerir:

Yaşınız. Kronik lenfositik lösemi tanısı konulan çoğu şahıs 60 yaşının üzerindedir.
Irkınız. Beyazların kronik lenfositik lösemiye tutulmaları diğer ırklara üye fertlerden daha mümkündür.
Ailede kan ve kemik iliği kanseri hikayesi. Ailede kronik lenfositik lösemi veya diğer kan ve kemik iliği kanserlerinin hikayesi tehlikenizi artırabilir.
Kimyevilere maruziyet. Vietnam Savaşı sırasında kullanılan Portakal Gazı dahil olmak üzere muhakkak herbisitler ve insektisitler çoğalmış kronik lenfositik lösemi tehlikesiyle ilişkilendirilmiştir.

Lenf kanseri karmaşıklıkları nelerdir?
Kronik lenfositik lösemi alttakilere eş karmaşıklıklara neden olabilir:

Sık enfeksiyonlar. Kronik lenfositik lösemili şahıslar sık aralıklarla enfeksiyon yaşayabilirler. Çoğu olguda, bu enfeksiyonlar üst ve alt solunum yolunun sık görülen enfeksiyonlarıdır. Ancak, bazen daha ciddi enfeksiyonlar büyüyebilmektedir.
Kanserin daha saldırgan forma dönüşmesi. Kronik lenfositik lösemisi bulunan az rakamdaki bireyde kanserin difüz büyük B hücreli lenfoma ismi verilen daha saldırgan bir cinsi oluşabilir. Hekimler bazen bu geçişi Richter belirtiyi olarak ifade ederler.
Diğer kanserlerin tehlikesindeki çoğalış. Kronik lenfositik lösemili şahıslarda melanoma eşi cilt kanseri ve akciğer ve sindirim sistemi kanserleri dahil olmak üzere diğer kanser cinslerinin tehlikesinde çoğalış görülebilir.
Bağışıklık sistemi meseleleri. Kronik lenfositik lösemili az rakamdaki bireyde bağışıklık sisteminin hastalıkla savaşan hücrelerinin kusurla kırmızı kan hücrelerine veya plateletlere saldırmalarına neden olan bir bağışıklık sistemi meseleyi büyüyebilir.
Lenf kanseri tanısı nasıl yapılır?

Kemik İliği Biyopsisi:
Lenfoma tanısını koymak için kullanılan testler ve harekâtlar alttakileri içerir:
Fizik tetkik. Hekiminiz, genişlemiş lenf nodlarının işaretlerine bakmak için bedeninizi tetkik edebilir.
Araştırılmak üzere lenf nodunun çıkarılması. Hekiminiz laboratuarda araştırılmak üzere bir lenf nodunun tamamının veya bir kısmının çıkarılması için lenf nodu biyopsisi harekâtını önerebilir. Gelişmiş testler, lenfoma hücrelerinin bulunup bulunmadığını ve hangi hücre cinslerinin yakalandığını tanımlayabilmektedir.
Kan testleri. Sizden alınan bir kan misalindeki hücrelerin rakamını tanımlayan kan testleri hekiminize tanınız hakkında ipuçları verebilir.
Araştırılmak üzere kemik iliği misalinin alınması. Kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu harekâtı, bir kemik iliği numunesi almak üzere kalça kemiğinizin içerisine bir iğnenin sokulmasını içerir. Bu misal lenfoma hücrelerinin aranması için inceleme edilir.
Görüntüleme testleri. Görüntüleme testleri bedenin diğer alanlarında lenfoma işaretlerinin aranması için kullanılabilir. Bu testler içerisinde BT, MRG ve pozitron emisyon tomografisi PET yer alabilir.
Lenf kanseri rehabilitasyonu nasıl yapılır?
Lenfomanın rehabilitasyon alternatifleri lenfomanızın cinsine, saldırgan derecesine ve rehabilitasyon amaçlarınıza bağlıdır.

Rehabilitasyonlar alttakileri içerir:

Etkin izlem. Bazı lenfoma cinsleri çok yavaş gelişirler. Siz ve hekiminiz, rehabilitasyonunuzu günlük hayat faaliyetlerinizi etkileyen işaret ve bulgulara neden olana dek bekletmeye karar verebilirsiniz. Bu evreden sonra, rahatsızlığınızın izlenmesi için periyodik testlere girebilirsiniz.
Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyevileri kullanan bir ilaç rehabilitasyonudur. Kemoterapi çoğunlukla bir toplar damar içerisine verilir, ancak aldığınız özel ilaçlara bağlı biçiminde de alınabilir.
Diğer ilaç terapiler. Rehabilitasyon için kullanılan diğer ilaçlar içerisinde kanser hücrelerinizin içerisindeki hayatlarını sürdürmelerine ihtimal tanıyan spesifik anormalliklere odaklanan amaca müteveccih ilaçlar yer alır. İmmünoterapi ilaçları kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sisteminizi kullanırlar.
Işınım terapisi. Işınım rehabilitasyonu kanser hücrelerini öldürmek için X ışını ve protonlar gibi eforlu enerji demetlerini kullanır.
Kemik iliği nakli. Kök hücre nakil olarak da öğrenilen kemik iliği nakli kemik iliğini baskılamak için yüksek dozda kemoterapi ve ışınımın kullanılmasını kapsar. Ardından, bedeninizden veya bir vericiden alınan sıhhatli kemik iliği kök hücreleri kanınıza verilerek kemiklerinize giderler ve kemik iliğinizi yine inşa ederler.

Melanoma Dışı Cilt Kanseri:
Kutanöz B hücreli:

Kutanöz B hücreli lenfoma, beyaz kan hücrelerinde alana gelen ve tene hamle eden ender bir kanser cinsidir. Kutanöz B hücreli lenfoma, lenfosit ismi verilen hastalıklarla savaşan beyaz kan hücreleri bir cinsi olan B hücrelerinde başlar.

Kutanöz B hücreli lenfoma cinsleri alttakileri içerir:

Primer kutanöz folikül merkez hücreli
Primer kutanöz aykırı zon B hücreli
Primer kutanöz difüz büyük B hücreli, bacak tipi
İntravasküler difüz büyük B hücreli
Kutanöz B hücreli lenfoma cildin altında cildinizle aynı renkte olabilen veya pembe veya mor renkte görünebilen bir nodül biçiminde ortaya çıkabilir.

Kutanöz B hücreli Lenf Kanseri Tanı:
Kutanöz B hücreli lenfoma tanısını koymak için kullanılan testler ve harekâtlar alttakileri içerir:

Fizik tetkik. Hekiminiz cildinizi dikkatli biçimde tetkik edecek ve şişmiş lenf nodular gibi tanınız hakkında ipuçları verebilecek diğer işaretlere bakacaktır.
Cilt biyopsisi. Hekiminiz, lenfoma hücrelerini aramak için cilt lezyonunuzun minik bir kısmını çıkaracaktır.
Kan testleri. Kan misaliniz lenfoma hücrelerine bakmak için inceleme edilebilir.
Kemik iliği biyopsisi. Kemik iliği misali lenfoma hücrelerine bakmak için test edilebilir.
Görüntüleme testleri. Bilgisayarlı tomografisi BT taraması ve pozitron emisyon tomografisi PET taraması gibi görüntüleme testleri hekiminizin rahatsızlığınızı değerlendirmesine dayanakçı olabilir.

Rehabilitasyon:
Kutanöz B hücreli lenfomanın rehabilitasyonu sizdeki lenfomanın cinsine bağlıdır.

Rehabilitasyon alternatifleri aşağıyıkileri kapsayabilir:

Kanserin çıkarılması için operasyon. Yalnızca bir veya birkaç alanda kutanöz lenfomanız bulunuyorsa, hekiminiz kanserin ve kanser çevresindeki bir ölçü sıhhatli dokunun çıkarılması harekâtını önerebilir. Cerrahi tek rehabilitasyonunuz olabilir veya hekiminiz ilave rehabilitasyonlar önerebilir.
Işınım terapisi. Işınım rehabilitasyonu kanser hücrelerini öldürmek için X ışını ve protonlar gibi eforlu enerji demetlerini kullanır. Işınım terapisi, kutanöz lenfomayı rehabilitasyon etmek için tek başına kullanılabilir veya kalan kanser hücrelerini öldürmek için operasyondan sonra kullanılabilir.
Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyevileri kullanan bir ilaç rehabilitasyonudur. Kemoterapi ilaçları, kutanöz lenfomayı rehabilitasyon etmek için cilt yoluyla ur içine enjekte edilebilir. Daha ileri safha kutanöz lenfomalarda, kemoterapi bir toplar damar içerisine infüzuon biçiminde verilebilir. Kemoterapi, kutanöz lenfoma dargınsa veya ilerlemişse, bir alternatif olabilir.
Kutanöz T-hücreli Lenfoma:

Genel Bakış:

Kutanöz T hücreli lenfoma, beyaz kan hücrelerinde alana gelen ve tene hamle eden ender bir kanser cinsidir. Kutanöz T hücreli lenfoma müştereken Hodgkin dışı lenfoma ismi verilen birkaç lenfoma cinslerinden biridir.

Kutanöz T hücreli lenfoma döküntü eşi kızarıklığa ve bazen cilt urlarına neden olabilir. Rehabilitasyonların içerisinde cilt kremleri, ışık rehabilitasyonu, ilaçlar ve ışınım terapisi yer alabilir.

Mycosis fungoides ve Sezary belirtiyi dahil olmak üzere kutanöz T hücreli lenfomanın birkaç cinsi bulunmaktadır.

Hodgkin Lenfoma Hodgkin hastalığı:
Bağışıklık sisteminin kısımları:

Geçmişte Hodgkin hastalığı olarak öğrenilen Hodgkin lenfoma bağışıklık sisteminizin bir parçası olan lenfatik sistemin kanseridir.

Hodgkin lenfomada, lenfatik sistemdeki hücreler anormal biçimde gelişirler ve lenfatik sistemin ötesine dağılabilirler. Hodgkin lenfoma ilerledikçe bedenin enfeksiyonla savaşma becerisini bozar.

Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemin en yaygın görülen iki kanser cinsinden biridir. Diğer cins olan Hodgkin dışı lenfoma çok daha yaygındır.

Hodgkin lenfomanın tanı ve rehabilitasyonundaki ilerlemeler bu tanının bulunduğu bireylere bütün iyileşme kaderi verilmesine dayanakçı olmuştur. Prognoz, Hodgkin lenfomalı şahıslarda iyileşmeyi sürdürmektedir.

Hodgkin dışı lenfoma:

Hodgkin dışı lenfoma bedeninizin geneline dağılmış hastalıkla savaşan ağ olan lenfatik sisteminizden orijin alan bir kanserdir. Hodgkin dışı lenfomada, urlar bir beyaz kan hücresi cinsi olan lenfositlerden büyür.

Hodgkin dışı lenfoma, lenfomanın diğer genel cinsi olan Hodgkin lenfomadan çok daha sık görülür.

Hodgkin dışı lenfomanın bir hayli değişik alt cinsi bulunmaktadır. Hodgkin dışı lenfomanın yaygın görülen alt cinsleri içerisinde difüz büyük B hücreli lenfoma ve foliküler lenfoma yer alır.

Waldenström makroglobulinemisi:

Genel Bakış:

Waldenstrom makroglobulinemisi beyaz kan hücrelerinde başlayan ender bir kanser cinsidir.

Sizde Waldenstrom makroglobulinemisi bulunuyorsa, kemik iliğiniz sıhhatli kan hücrelerini uzaklaştıracak çok rakamda anormal beyaz kan hücresi üretir. Anormal beyaz kan hücreleri kanda biriken, dolaşımı bozan ve karmaşıklıklara neden olan bir protein üretirler.

Waldenstrom makroglobulinemisi, Hodgkin dışı lenfomanın bir cinsi olarak düşünülmektedir. Bazen lenfoplasmasitik lenfoma olarak da adlandırılır.

Semptomlar:
Waldenstrom makroglobulinemisi yavaş gelişir ve senelerce bir işaret ve bulguya neden olmayabilir.

Bu vaziyet alana geldiğinde, işaretler ve bulgular aşağıyıkileri kapsayabilir:

Kolay morarma
Btümörün veya diş etlerinde kanama
Halsizlik
Kilo kaybı
Eller veya ayaklarda üşengeçlik
Ateş
Baş sızısı
Soluk darlığı
Görme farklılıkları
Bilinç fluluğu
Sebepleri:
Waldenstrom makroglobulinemisine neden olanlar bütün olarak anlaşılabilmiş değildir.

Hekimler, hastalığın genetik kodunda kusurlar değişinimler oluşturan bir anbormal beyaz kan hücresini başladığını öğrenmektedirler. Bu kusurlar hücreye süratle artmayı sürdürmesini söylemektedir.

Kanser hücreleri bayağı hücreler gibi olgunlaşıp can vermediklerinden bedende birikerek nihayetinde sıhhatli hücrelerin yapımına baskın kazançlar. Waldenstrom makroglobulinemisi çoğu kemiğinizin merkezini dolduran yumuşak, kan üreten doku olan kemik iliğinden sıhhatli kan hücrelerini uzaklaştırırlar.

Waldenstrom makroglobulinemisi hücreleri, sıhhatli beyaz kan hücrelerinin yaptığı gibi antikor üretmeye çabalamayı sürdürürler, ancak bunun yerine bedenin kullanmadığı anormal proteinleri üretirler. Immünoglobulin M IgM proteini kanda birikir, dolaşımı bozar ve karmaşıklıklara neden olur.

Tehlike etmenleri :

Waldenstrom makroglobulinemisi tehlikenizi artırabilecek etkenler alttakileri içerir:

Yaşlı olmak. Waldenstrom makroglobulinemisi rastgele bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde tanısı konur.
Erkek cinsiyet. Erkeklerde Waldenstrom makroglobulinemisi tanısının konulması daha mümkündür.
Beyaz olmak. Beyazların bu hastalığa tutulmaları diğer ırklara üye fertlerden daha mümkündür.
Ailede lenfoma hikayesinin bulunması. Waldenstrom makroglobulinemisi veya diğer bir B hücreli lenfoma tanısı konulan bir akrabanız bulunuyorsa, tehlikeniz çoğalmış olabilir.
 

kanser kemik iliği lenf kanseri lenf lenforma lenf kanseri çeşitleri lenf kanseri tedavisi kilo kaybı lenforma tehlikesi lösemi kronik lösemi lenf kanseri tedavisi kemik iliği
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Diş sağlığı için
Diş sağlığı için
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı